security code
Odoslat'

Množstvo celkových rozpustených minerálnych látok: 635 mg/l
Sodík: <4 mg/l
Vápnik: 88 mg/l
Horčík: 43,5 mg/l
Hydrogén uhličitan: 458 mg/l

Bez dusitanov a dusičnanov.